راهنمای خرید امن

سایت گیلدا هیچ گونه مسئولیتی در برابر خرید یا فروش شما ندارد و هیچ منفعتی نصیب گیلدا نمی شود. گیلدا به عنوان یکی از سایت های مرجع نیازمندی های رایگان است که در برابر ارائه ی کالاهای مختلف مسئولیتی در شناخت و شناسایی هویت افراد ندارد. بنابراین به شما عزیزان و بازدیدکنندگان محترم توصیه می کنیم به منظور داشتن خرید امن تحت هیچ شرایط قبل از مطالعه و بررسی کامل موضوع و کالای مورد نظر، مبلغی را به حساب فروشنده واریز نکنید. تجربه ی ما  ثابت کرده که در صورت امکان، کالاهای مورد نظر را از شهرهای نزدیک و مجاور خود خریداری کنید و در شیوه های پرداختی دقت کافی به خرج دهید. در این زمینه به نکات و مطالبی که در ادامه بیان می کنیم توجه کافی داشته باشید.

خرید ایمن:

1- sldksdksd sl .

  1. hdk lskdlsd sdlk .

آخرین آگهی ها