هشدار :

  • مصرف برای زنان باردار و افرادیکه پیوند اعضا داشته اند ممنوع میباشد
  •  برای زنان شیرده با مشورت پزشک مصرف شود.
  • مصرف برای افرادی که آسپرین بزرگسال استفاده میکنند ممنوع میباشد.
  • مصرف قهوه گانودرما سوپریم و لاته برای افرادی که فشار خون بالا و مشکلات قلبی دارند ممنوع است.